Pandemie COVID-19. Měl bych něco řešit, když pronajímám byty nebo komerční nemovitosti?

Od začátku března 2020 se u nás začala šířit pandemie COVID-19. Většina podnikatelů musela z důvodu karantény omezit či pozastavit svou činnost, což má velké ekonomické následky pro každého, kdo podniká. Výdaje jsou pořád stejné, ale příjmy takřka nulové. Ohroženi jsou také jejich zaměstnanci, jelikož podnikatelé nedokážou zajistit provoz svých firem dlouhodobě.

První, kdo pocítí problémy s placením nájemného a služeb budou investoři, kteří pronajímají komerční nemovitosti. Zejména obchodní prostory pronajímané za účelem restauračního zařízení mohou mít s velkou pravděpodobností problém s placením. Majitel takového objektu by měl být již v tuto dobu aktivní, obvolat své nájemce a informovat se, jak jsou na tom se svým podnikáním. Pokud hrozí v nejbližší době neplacení nájmu a služeb ze strany nájemce vůči majiteli, je vhodné, aby se dohodli na oboustranně výhodném řešení. Samozřejmě je pro investora těžké zříct se zcela nájmu ve prospěch nájemce, protože ne každý má nemovitost pořízenou za své vlastní finanční prostředky a často na nich mají hypoteční úvěry. Nicméně daleko horší situace pro investora by bylo mít restauraci prázdnou, jelikož v tomto těžkém období by bylo velmi obtížné sehnat jiného nájemce, který by zde provozoval restauraci. Taktéž možnost změnit obchodní prostor na jinou podnikatelskou činnost by bylo krátkozraké a ekonomicky nevýhodné řešení. V této situaci se pro investora jeví jako dobrá možnost dočasné snížení nájmu po dobu karantény, které by neohrozilo jak nájemce, tak majitele nemovitosti. Investor může také požádat banku o odklad splátek. Většina bank již s touto možností počítá a pravděpodobně vyjde investorovi vstříc.

Pro investory, kteří pronajímají byty, se může zdát situace příznivější, ale ve spoustě případů se problémy s neplacením nájemného dotknou i jich. Jak jsem psal výše, část nájemníků v pozici zaměstnanců ohrožených firem se z ničeho nic stanou nezaměstnanými. Většina majitelů restaurací se budou snažit kontaktovat majitele, aby našli společné řešení. Bohužel v případě nájemníků bytů ze zkušeností vím, že v případě problémů s placením nájemného hrají do poslední chvíle mrtvého brouka. Proto by investor zvlášť u bytů měl být aktivní a obvolat všechny své nájemce. Důležité je řešit případné neplacení nájmu dříve, než k problému skutečně dojde, jelikož náklady za služby musí vůči SVJ nebo družstvu platit nadále. Náš NOZ chrání především nájemce a obtížněji se z bytu vyhazuje rodina s malými dětmi než majitel restaurace z obchodního prostoru. Bohužel situace kvůli pandemii COVID-19 nebude jednoduchá pro nikoho a ve vztahu investor-nájemce budou muset ustoupit od svých představ obě strany. Aktivním přístupem však investor bude mít ve finále menší finanční ztráty, nežli když bude nečinně vyčkávat, jak situace dopadne…